VEILIGHEID & MILIEU

Alles wat u moet weten

Statistieken

Voordat we u de beste oplossingen geven om uw installatie te beveiligen en ervoor te zorgen dat deze zo milieuvriendelijk mogelijk is, beginnen we met een blik op de cijfers.

In België gebruiken 4,6 miljoen gezinnen stookolie als hun belangrijkste energiebron. Daarnaast zijn er 3 miljoen tankwagens die gebruikt worden op bouwterreinen en andere industrieterreinen. Vanuit milieuoogpunt zijn sommige onderzoeken echt alarmerend: 40% van de tanks zou lekken en 1% van de tanks zou ernstige bodemverontreiniging veroorzaken. Uit het onderzoek bleek ook dat brandstoftanks vaak oud en/of slecht onderhouden zijn, vooral ondergrondse modellen, die in geval van een lek een gevaar voor de grond kunnen vormen.

https://shop.fullup.io/wp-content/uploads/2019/04/Secu_Environnement_section2_img_v2.png
https://shop.fullup.io/wp-content/uploads/2019/04/Secu_Environnement_section3_img_v2.png

Stookolie heeft een slechte reputatie... ten onrechte!

Over het algemeen heeft stookolie een slechte reputatie in België.

Sommige Belgen vinden het ook te onstabiel vanwege de schommelende prijzen. Het is echter gemakkelijk om je stookoliesysteem in de gaten te houden en er zijn verschillende manieren om dat te doen.

2 eenvoudige, betaalbare en doeltreffende oplossingen

Er zijn 2 belangrijke manieren om je stookolie verantwoord te gebruiken, je installaties te beschermen en je tank te beheren: meters en fluitjes.

Oliemeters

Er gaat niets boven een nauwkeurige controle van uw verbruik om snel een anomalie, zoals een lek, op te sporen. Er zijn 3 soorten meters op de markt.

Manuele meters (mechanisch, trekkoord of pneumatisch): zij geven u de hoogte, in centimeters, van de resterende olie in uw tank.

Elektronische meters: deze geven op het scherm precies weer hoeveel liter er nog in je tank zit. Ze zijn iets duurder dan manuele meters, maar ook veel praktischer en nuttiger in het dagelijks gebruik.

Zogenaamde "connected" of "smart" meters: hiermee kunt u met uw smartphone de resterende hoeveelheid brandstof in uw tank controleren, u waarschuwen wanneer uw reserve bijna op is en onmiddellijk bestellen bij de leverancier met de beste prijs.

De fluitjes

Veel huishoudens bestellen een willekeurige hoeveelheid stookolie bij hun leverancier. Wanneer de brandstof wordt geleverd, giet de chauffeur de bestelde brandstof rechtstreeks in uw tank zonder echt te weten of deze een dergelijke hoeveelheid kan bevatten. Het risico van overvulling is dus groot!

Met het fluitje kan de leverancier in real time worden gewaarschuwd wanneer hij moet stoppen met het lozen van zijn brandstof. Er zijn twee soorten fluitjes voor olietanks.

Het overloopfluitje: zoals de naam al zegt, fluit het wanneer het oliepeil te hoog wordt. Dit type fluit heeft een groot nadeel: het is niet altijd vanzelfsprekend (zo niet onmogelijk als de pijp verstopt is!) om het te horen fluiten, zelfs als de bezorger zijn oor tegen de muur houdt.

Het elektronische fluitje: het wordt in de tank geïnstalleerd en de bezorger kan er verbinding mee maken via de externe pijp. Het stopt de stroom automatisch wanneer de tank gevuld is.

Indien u nog geen systeem op uw tank heeft, moet u weten dat het decreet van 01 juli 2004 "technische en veiligheidsvoorschriften voor de opslag van aardolieproducten" bepaalt dat elke tank die met een automatische vulaansluiting is uitgerust, moet zijn uitgerust met een inrichting die het risico van overlopen tijdens het vullen voorkomt.

FullUp heeft aan alles gedacht!

Vond u deze informatie nuttig? Maar dat is nog niet alles! FullUp heeft voor u ook de beste oplossingen geselecteerd die op de markt beschikbaar zijn op basis van hun prijs-kwaliteitverhouding.